Stichting Vrienden van Zuydtwijck

De Stichting Vrienden van Zuydtwijck zet zich in om het leven van bewoners en vrijwilligers van Topaz Zuydtwijck zo aangenaam mogelijk te maken. Dit doet ze door nèt dat beetje extra te realiseren dat buiten de gewone zorg- en dienstverlening valt. De stichting Vrienden van Zuydtwijck zamelt geld in om deze extra’s te kunnen financieren. Materialen voor de dagbesteding bijvoorbeeld, zoals een geluidsinstallatie of bijzondere optredens en uitjes.

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel de bevordering van de belangen van diegenen uit Leiden e.o. die reactivering en/of verpleging behoeven, met name de bewoners van verpleeghuis Zudtwijck te Leiden.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleid

De stichting Vrienden van Zuydtwijck werkt met een meer-jaren beleidsplan dat jaarlijks op zijn functionaliteit wordt beoordeeld en waar nodig wordt aangepast. In de dagelijkse praktijk komt dit neer op het werven van fondsen en het beheren van kapitaal, waarmee het leven in een verpleeghuis of zorginstelling in de regio Leiden veraangenaamd kan worden. Stichting Vrienden van Zuydtwijck is eigenaar van de rolstoelbus voor Topaz Zuydtwijck en een rondvaartboot welke speciaal gebouwd is en enkel en alleen gebruikt wordt voor rolstoelgebruikers.

Daarnaast wordt op verzoek van het verpleeghuis gelden beschikbaar gesteld voor zaken die niet (meer) uit de instellingsbudgetten gefinancierd kunnen worden of mogelijk zijn.

Bestuur

Voorzitter

G.T.M. van der Poel

Secretaris

H.J. Vellekoop

Penningmeester

P.J.A. Pijnenburg

Het bestuur is vrijwillig en ontvangt geen beloningen of vergoedingen van de stichting.

Jaarverslagen

Stichting Vrienden van Zuydtwijck is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om deze reden zijn de jaarverslagen van de stichting openbaar toegankelijk en inzichtelijk. U vindt hier alle jaarverslagen vanaf het jaar 2014.